Viestintä

Kirkon tehtävän voi sanoittaa monella tavalla, mutta aina sen ytimessä on viestintä: ilosanoman välittäminen, ihmisten puhutteleminen, yhteisön rakentaminen. Kirkko on viestintäyhteisö.

Yleistä yhtymän viestinnästä

Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnissa sekä Naantalin seurakuntayhtymässä niin työyhteisön kuin luottamushenkilöidenkin yhteisenä tehtävänä on välittää seurakuntalaisille mahdollisimman avointa, monipuolista ja positiivista tietoa yhtymän seurakuntien sanomasta, toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta.

Yhtymätasolla viestintää johtaa Yhteinen kirkkoneuvosto, jonka esittelijänä toimii talousjohtaja.

Seurakuntien viestinnästä vastaavat kirkkoherrat. Ja lisäksi jokainen työala huolehtii oman viestintänsä toimivuudesta.

Käytännön viestintätyöstä vastaa viestintätiimi, johon kuuluvat yhtymän viestintäsihteerin lisäksi seurakuntien seurakunta- ja toimistosihteerit sekä yhtymän hallintosihteeri.

Verkkotoimitus

Naantalin seurakuntayhtymän verkkosivujen päätoimittaja on talousjohtaja. Vastaavana toimittajana toimii hallintosihteeri.

Anna palautetta

Jos sinulla on kysyttävää viestinnästä, haluat tehdä ehdotuksen tai antaa palautetta, voit ottaa suoraan yhteyttä viestintäsihteeriin (yhteystiedot sivun oikeassa alareunassa) tai voit myös antaa palautetta verkkosivujemme kautta.

Tärkeimmät viestintä- ja tiedotuskanavamme:

Seurakuntien ja yhtymän verkkosivut

Seurakuntien Facebook-sivut

Seurakuntalehti Vesper

Paikallislehdet

Saaristotiedotteet

Ilmoitustaulut

Nasta -Naantalin kaupungin tiedotuslehti