Ohjausryhmä

Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa Naantalin seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien ohjausryhmän toimikaudekseen, jonka kesto on kaksi vuotta.


 

Ohjausryhmän jäsenet kaudella 2021-2022

(varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja Pekka Ritvanen (Jari Paasikivi)

Jäsenet:
Varapuheenjohtaja Erkki Rantanen (Riitta Alho)
Tommy Björkskog (Mari Leppänen)
Kirkkoherra Petri Sirén
Kirkkoherra Markku Ahlstrand
Kirkkoherra Jani Kairavuo
Talousjohtaja Tuija Lankinen

Läsnäolo- ja puheoikeudella:
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Irmeli Vainio

Avoin vihko ja kannettava tietokone työpöydällä.

Ohjausryhmän tehtävänä on käsitellä keskeisiä hallinto-, talous-, henkilöstö- ja kiinteistöasioita sekä muita ajankohtaisia asioita. Ohjausryhmä koordinoi myös seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien sisäistä valvontaa.