Päätöksenteko seurakuntayhtymässä

Seurakuntayhtymässä ylin päätösvalta on yhteisellä kirkkovaltuustolla, jonka 31 paikkaa on jaettu seurakunnille niiden koon mukaan.

Yhtymän toimintaa, taloutta ja hallintoa johtaa yhteinen kirkkoneuvosto, joka toimii myös yhteisen kirkkovaltuuston valmistelu- ja toimeenpanoelimenä. Yhteisessä kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) muuta jäsentä. Puheenjohtajana toimii joku jäsenseurakuntien kirkkoherroista, jonka tuomiokapituli määrää kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Paikallisseurakunnissa päätösvaltaa käyttää seurakuntaneuvosto, jonka paikkamäärä riippuu seurakunnan koosta. Kirkkoherra johtaa seurakuntaa yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa.

Sekä yhteinen kirkkovaltuusto että seurakuntaneuvostot valitaan seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein.


Voit tutustua tarkemmin Naantalin seurakuntayhtymän toimielimiin:

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteinen kirkkoneuvosto
Ohjausryhmä
Viestintäryhmä
Ympäristöryhmä

 

Naantalin seurakuntakeskuksen korkea julkisivu