Ympäristötyö seurakuntayhtymässä

Naantalin seurakuntayhtymällä on ympäristödiplomi.

Ympäristödiplomi on kirkon oma ympäristöjärjestelmä. Se on seurakunnille räätälöity väline kantaa vastuuta luomakunnasta ja kehittää omaa toimintaa ympäristöystävälliseksi.

Kristinuskon sanomaan kuuluu ihmisen vastuu luomakunnasta.

Kirkon arvoja ovat pyhän kunnioittaminen, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Vastuullisuuteen ja pyhän kunnioittamiseen kuuluu, että huolehdimme lähimmäisistämme, varjelemme luomakuntaa, käytämme kaikkia luonnonvaroja vastuullisesti ja tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa. (Lähde: Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012).

Lehmuksen oksa.

Kirkkohallitus on myöntänyt Naantalin seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin vuosille 2015-2018. Ympäristödiplomin haun edellyttämä ympäristökatselmus on tehty vuonna 2013. Voit tutustua raporttiin.

Seurakuntayhtymän ympäristöasioiden asiantuntijaryhmänä toimii ympäristöryhmä.

Lisätietoa ympäristönsuojelusta