Yleistietoa seurakuntayhtymästä

Vuoden 2009 alussa syntyi laajentunut Naantalin kaupunki ja sen myötä aloitti Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakuntien muodostama seurakuntayhtymä. Velkuan seurakunta on kuulunut Naantalin seurakuntaan vuoden 2005 alusta lähtien.

Naantalin seurakuntayhtymän ja Merimaskun, Naantalin sekä Rymättylän seurakuntien hallinto-organisaatio

Seurakuntayhtymän tehtävänä on huolehtia sen jäsenseurakuntien puolesta talous- ja palkkahallinnosta, kiinteistöhallinnosta, hautaustoimesta, yhteisestä viestinnästä ja ympäristötyöstä.

Jäsenseurakunnat vastaavat toiminnastaan itsenäisesti ja jokaisessa seurakunnassa palvelee oma kirkkoherranvirasto. Seurakuntien työaloja ovat jumalanpalveluselämä, sielunhoito, lapsityö, nuorisotyö, diakoniatyö, lähetystyö, musiikkityö ja ystävyysseurakuntatoiminta.

Jokaista jäsenseurakuntaa johtaa kirkkoherra yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntayhtymässä ylin päätösvalta on yhteisellä kirkkovaltuustolla, jonka 31 paikkaa on jaettu seurakunnille niiden koon mukaan. Asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle valmistelee yhteinen kirkkoneuvosto, joka johtaa yhtymän toimintaa, taloutta ja hallintoa.

Naantalin seurakuntayhtymän ohjesäännöt