Yleistietoa seurakuntayhtymästä

Vuoden 2009 alussa syntyi laajentunut Naantalin kaupunki ja sen myötä aloitti Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakuntien muodostama seurakuntayhtymä. Velkuan seurakunta on kuulunut Naantalin seurakuntaan vuoden 2005 alusta lähtien.

Naantalin seurakuntayhtymän ja Merimaskun, Naantalin sekä Rymättylän seurakuntien hallinto-organisaatio

Seurakuntayhtymän tehtävänä on huolehtia yhtymän muodostavien seurakuntien puolesta talous- ja palkkahallinnosta, kiinteistöhallinnosta, hautaustoimesta, yhteisestä viestinnästä ja ympäristötyöstä.

Merimaskun, Naantalin ja Rymmättylän seurakunnat vastaavat toiminnastaan itsenäisesti ja jokaisessa seurakunnassa palvelee oma kirkkoherranvirasto. Seurakuntien työaloja ovat jumalanpalveluselämä, sielunhoito, lapsityö, nuorisotyö, diakoniatyö, lähetystyö, musiikkityö ja ystävyysseurakuntatoiminta.

Jokaista seurakuntaa johtaa kirkkoherra yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntayhtymässä ylin päätösvalta on yhteisellä kirkkovaltuustolla, jonka 31 paikkaa on jaettu seurakunnille niiden koon mukaan. Asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle valmistelee yhteinen kirkkoneuvosto, joka johtaa yhtymän toimintaa, taloutta ja hallintoa.

Vuoden 2022 lopussa seurakuntien jäsenmäärä oli yhteensä 14 198. Noin 72% naantalilaisista (19 613 30.6.2022) kuuluu ev.lut. seurakuntaan.

Naantalin seurakuntayhtymän ohjesäännöt