Todistuksista perittävät maksut

Kirkkohallitus on päättänyt kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta 1.1.2020 alkaen perittävistä maksuista seuraavasti.

Maksulliset todistukset

Kirkonkirjoista annettavasta todistuksesta peritään maksu seuraavasti:

1) manuaalisesti laadittavasta todistuksesta:

a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;

b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;

c) 30 euroa muusta kuin b-alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta;

2) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä KirDi-toiminnallisuudella laaditusta todistuksesta päähenkilön osalta 45 euroa ja päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus. Elossa olevat lapset merkitään kuitenkin vanhempien todistukseen. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta;

3) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) 9 euroa;

4) ote kastekirjasta, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 9 euroa;

5) sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 45 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa;

6) tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 45 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa;

7) kirkonkirjojen tietoihin perustuvan aiemmin laaditun todistuksen kopio 9 euroa;

8) digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuva työ 45 euroa. Jos kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta. Kuvatiedostojen kopiointeja koskevat pyynnöt toimitetaan kirkkohallitukseen. Seurakunnissa ei tehdä kuvatiedostojen kopiointeja.

Maksuttomat todistukset

Maksuttomia todistuksia ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta sekä muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset.

Muut maksut

Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

 

Viite: Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista 10.12.2019. Päätös tulee voimaan 1.1.2020. Tällä päätöksellä kumotaan 21.4.2015 annettu kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista (kirkon säädöskokoelma nro 117). Todistuksesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän päätöksen voimaantuloa, peritään maksu tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.