Ympäristöryhmä

Naantalin seurakuntayhtymän ympäristöryhmä huolehtii ympäristöasioista yhteistyössä rovastikunnan, hiippakunnan ja koko kirkon kanssa.

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee ympäristöryhmän jäsenet kaudelle 2019-2020. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan 7.2.2019.


 

Ympäristöryhmän jäsenet kaudella 2017-2018 

(varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja Timo Jyväkorpi (Markku Leivo)

Jäsenet:
Mari Leppänen, varapuheenjohtaja (Reijo Laakkonen)
Kolme työntekijäjäsentä

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana Erkki Rantanen

Esittelijänä ympäristövastaava Pekka Airas

Ympäristöryhmän työjärjestys

Meillä on ympäristödiplomi

Ympäristöryhmän tehtävänä on huolehtia seurakuntayhtymän ympäristötavoitteiden toteuttamisesta. Ympäristöryhmä tekee yhteistyötä työalallaan toimivien viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa ja huolehtii myös henkilöstön kehittämisestä ympäristöasioissa. Ympäristöryhmä voi tehdä esityksiä ja antaa pyydettäessä lausuntoja yhteiselle kirkkoneuvostolle ympäristöryhmän alaan kuuluvista asioista.

Lue tarkemmin seurakuntayhtymän ympäristötyöstä täältä.