Talous

Naantalin seurakuntayhtymällä ja sen jäsenseurakunnilla on yhteinen talous, mikä tarkoittaa samaa tuloveroprosenttia, yhtenäistä maksupolitiikkaa sekä yhteisiä sääntöjä ja käytäntöjä.

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Naantalin seurakuntayhtymässä laaditaan kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talouden päälinjoista. Seurakuntaneuvostot päättävät niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnille osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa. Vastaavasti seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakuntayhtymän eri toiminnoille osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa.

Naantalin seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätöstietoja vuodelta 2018

Tästä voit myös lukea tarkemmin edellisestä tilinpäätöksestä.

 

Naantalin
seurakuntayhtymä

Talousarvio
2019

Tuloslaskelma
2018
Tuloslaskelma
2017
Tuloveroprosentti 1,35 1,35 1,35
TOIMINTATUOTOT 249.990 284.741 395.453
Henkilöstökulut -2.198.760 -2.061.097 -2.178.208
TOIMINTAKULUT -3.795.260 -3.581.375 -3.648.176
TOIMINTAKATE -3.545.270 -3.296.635 -3.252.723
Verotulot 3.825.000 3.664.173 3.692.841
Avustukset (valtio ym.) 369.000 370.737 369.731
VUOSIKATE 333.730 413.986 523.456
TILIKAUDEN TULOS -120.020 -46.907 63.872
TILIKAUDEN
ALI-/YLIJÄÄMÄ
-26.720 118.253 217.862