Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä.

Naantalin seurakuntayhtymän ylläpitämien henkilörekisterien tietosisällöt, tietojen käsittelyn oikeusperusteet sekä tietojen käyttötarkoitukset on kuvattu tietosuojaselosteissa.

Näissä alla olevissa tietosuojaselosteissa rekisterinpitäjänä on Naantalin seurakuntayhtymä.

Asiakirjahallinto
Hautatoimi
Henkilöstöhallinto
Kameravalvonta
Kulunvalvonta
Lukkari – Naantalin seurakuntayhtymän verkkosivusto
Sopimusrekisteri
Taloushallinto
Vapaaehtoistyö
Varausjärjestelmä
Viestintä