Tietoja taloudesta

Talousjohtajan katsaus vuodelta 2018.

Tilinpäätöksen tärkeimpiä tunnuslukuja

Tilikaudelta muodostui alijäämää 46.907 euroa. Poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämää on 118.253 euroa. Vuosina 2009–2012 on muodostunut alijäämää yhteensä noin 1,79 milj. euroa. Alijäämä on katettu aikaisempina vuosina syntyneistä ylijäämistä. Vuoden 2018 päättyessä ylijäämää on noin 3,18 milj. euroa. Seurakuntayhtymän aloittaessa vuonna 2009 ylijäämää oli noin 2,8 milj. euroa. Investointivarauksia ei ole tehty seurakuntayhtymän aikana. Käyttötalouden toimintatuotot ovat 284.740 euroa ja toimintakulut noin 3,6 milj. euroa. Käyttötalouden nettokulut toteutuivat 96,7 prosenttisesti. Omavaraisuusaste on 96,6 prosenttia.

Naantalin aurinko-logo

Talouden linjauksia 2009–2021

Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on ollut 1,15 vuosina 2009–2010 ja 1,25 vuosina 2011–2013. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt vuosien 2014–2019 tuloveroprosentiksi 1,35.

Seurakuntayhtymän talous on saatu tasapainoon vuosina 2013–2015, mutta edelleen on välttämätöntä pidättäytyä menojen lisäämisestä koska talouden kasvua ei ole lähivuosina odotettavissa. Talouden strategiaksi on kirjattu, että taloutta on suunniteltava niin, että tilikausien tulosten tulee olla positiivisia suunnittelukaudella 2019–2021.

Kiinteistöstrategia

Investoinnit on päätetty rahoittaa toistaiseksi omaisuutta myymällä. Naantalin keskustassa olevat puistoalueiden myynti ja Merimaskun pappilan myynti sekä Hevosluodossa sijaitsevien kuuden rantatontin myynti on vireillä. Vuoden 2018 aikana on tehty välttämättömät kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset.  Investoinnit vuosina 2019–2021 pyritään toteuttamaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaisesti.

Ennusteita ym. suunnittelukaudelle 2019–2021

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous on vielä korkeasuhdanteessa mutta talouskasvu on hidastumassa. Vuonna 2018 BKT:n kasvu yltää 2,7 prosenttiin mutta enää 1,9 prosenttiin vuonna 2019 ja 1,7 prosenttiin vuonna 2020. Korkeasuhdanteesta siirrytään vähitellen kohti talouden arvioitua pitkän aikavälin kasvuvauhtia. Epävarmuus maailman talouden kehityksestä on lisääntynyt ja varsinkin euroalueen talouskasvun hidastuminen heikentää Suomen talouden näkymiä.

Naantalin seurakuntayhtymän laskennallinen eläkevastuuosuus on noin 11 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina joudutaan edelleen rajoittamaan henkilöstömenoja verotulojen vähentyessä. Yhtymän kymmenen vuoden aikana seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt 1094:lla. Vuonna 2018 jäsenmäärä on vähentynyt 164:lla. Yhteisöverotulot on korvattu vuoden 2016 alusta lähtien valtion avustuksella, joka on noin 85.000 euroa pienempi kuin aikaisempina vuosina saatu yhteisöverotulo. Yhtymän seurakuntien välisen yhteistyön merkitys korostuu erityisesti tässä taloudellisessa suhdanteessa. Seurakuntayhtymä tukee seurakuntien strategioita taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Kirkkohallitus on myöntänyt seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin vuosille 2019–2023, joka velvoittaa kantamaan vastuuta luomakunnasta ja kehittämään toimintaa ympäristöystävälliseksi. Naantalin seurakuntayhtymällä ja seurakunnilla on edelleen hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia valtuustokaudella 2019-2022.

Naantalissa 6.2.2019

Jorma Koivula, talousjohtaja