Ajankohtaista seurakuntayhtymästä

Täällä voit lukea Naantalin seurakuntayhtymän julkaisemia uutisia. Yhtymämme seurakunnat julkaisevat omaa toimintaansa koskevia uutisia omilla verkkosivuillaan.

Seurakuntien uutisiin pääset seuraavista linkeistä: Merimasku, Naantali, Rymättylä.

Naantalin seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin

3.12.2018 13.05

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.11.2018 Naantalin seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2021.

Vuoden 2019 talousarvioon ei sisälly oleellisia toiminnallisia muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Määrärahat pysyvät myös vuoden 2018 tasolla. Talousarviossa on varauduttu Naantalin kirkon paanukaton tervaukseen, jonka kustannusarvio on noin 60.000 euroa, sekä Naantalin seurakuntakeskuksen piha-alueelle tulevan leikkikentän rakentamiseen, jonka kustannusarvio on noin 30.000 euroa.

Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,35 %. Verotuloja odotetaan vuoden 2019 aikana kertyvän 3.825.000 euroa. Seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä on korvattu vuoden 2016 alusta lukien valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla on luovuttu seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Naantalin seurakuntayhtymälle vuonna 2019 tuleva korvaus on noin 370.000 euroa. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä, 2.198.760 euroa. Vuoden 2019 tuloksen oletetaan olevan -120.020 euroa ja tilikauden alijäämän -26.720 euroa.

Seurakuntayhtymä on varautunut vuosien 2019–2021 investointisuunnitelmassa Merimaskun kirkon peruskorjaukseen, jonka kustannusarvio on 250.000 euroa.

 

« Uutislistaukseen